•  

                                               Znalezione obrazy dla zapytania generał władysław anders

     

     

     

     

    Władysław Albert Anders (ur. 11 sierpnia 1892 w Błoniu, zm. 12 maja 1970 w Londynie) generał, polityk. 1914-1917 porucznik kawalerii w armii carskiej. Od 1917 w I Korpusie Polskim w Rosji (pułk ułanów krechowieckich). Od 1918 w Wojsku Polskim. Uczestnik powstania wielkopolskiego 1918-1919 oraz wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. 1923 ukończył Szkołę Wojenną w Paryżu. W maju 1926 szef sztabu wojsk rządowych dowodzonych przez gen. J. Malczewskiego (przewrót majowy). 1928-1937 dowodził Wołyńską, następnie (do 12 IX 1939) Nowogródzką Brygadą Kawalerii, z którą wszedł w skład armii "Modlin" gen. E. Przedrzymirskiego-Krukowicza (wojna obronna Polski 1939).

    Od września 1939 w niewoli radzieckiej, więziony przez NKWD we Lwowie i w Moskwie. Zwolniony po podpisaniu 30 lipca 1941 układu polsko-radzieckiego, 1941-1942 dowódca Armii Polskiej w ZSRR, 1942-1943 Armii Polskiej na Wschodzie, następnie 1943-1946 II Korpusu Polskiego (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie), z którym walczył m.in. pod Monte Cassino.

    W lutym 1945 ostro skrytykował ustalenia jałtańskie (jałtańska konferencja). Od lutego do maja 1945, wobec pozostawania gen. T. Komorowskiego w niewoli, pełnił obowiązki Naczelnego Wodza, po złożeniu urzędu objął ponownie dowództwo II Korpusu Polskiego.

     

    Dnia 23 maja 2012 roku odbyła się uroczystość

     nadania imienia Generała Władysława Andersa 

     oraz wręczenia sztandaru 

    Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży.

    Uchwała Rady Miasta w sprawie nadania imienia SP4 PDF Drukuj Email

    UCHWAŁA NR 84/XIV/11
    z dnia: z dnia 31 sierpnia 2011 r.


    w sprawie: w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679), oraz § 1 ust. 4 Ramowego Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej, stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łomży, uchwala się co następuje:


    § 1

    Nadaje się Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży imię Generała Władysława Andersa.

    § 2

    Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.


    § 3

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży, ul. Kierzkowa 7
   • lomzasp4@wp.pl
   • (86) 216-27-52
   • ul. Kierzkowa 7
 • Galeria zdjęć

  • Dzieci z oddziałów przedszkolnych świętowały Światowy Dzień Pluszowego Misia
  • „ Jak długo w sercach naszych, choć kropla polskiej krwi …”
  • Europejski Dzień Języków Obcych
  • Zdjęcia szkoły